Superstorm 1859

In 1859 werd de aarde geraakt door een superstorm. Op 1 september ontsnapte er een ongekend grote zonnestorm aan de oppervlakte van de zon. Het duurde slechts een minuut, maar de energie-uitstoot was meer dan het dubbele van de normale waarde. Er werd een kracht van 10 miljoen atoombommen op de aarde afgestuurd. Gelukkig moest die vuurkracht nog 150 miljoen km afleggen. De zonnestorm kwam echter wel recht op de aarde af en deed er slechts 17 uur en 40 minuten over om de aarde te bereiken (normaal gesproken zo’n 80 uur).

Amateur astroloog Richard Carrington zag met zijn telescoop een cluster van donkere vlekken op het oppervlak van de zon gevolgd door een intens wit licht. Naar hem is deze superstorm later genoemd: the Carrington event.

De superstorm zette de lucht in brand. Volgens ooggetuigen was de lucht ’s nachts bloedrood en zo licht dat je er een krant bij kon lezen. Het poollicht was in grote delen van de wereld te zien, van Frankrijk tot Australië tot Jamaica.

Het telegraafnetwerk, dat in die tijd uit200.000 kmlijnen bestond, ondervond ernstige schade. In grote gedeelten van het telegraafnetwerk ontstond kortsluiting en dat had weer enorme branden tot gevolg.

Het duurde weken voor de schade van de zonnestorm hersteld was. Omdat het leven toen nog niet doordrongen was van elektronica, viel de schade van de superstorm mee. Als een dergelijke storm de aarde nu zou raken, zijn de gevolgen desastreus…