Nostradamus

De Franse Nostradamus leefde van 1503 tot 1566. Hij is bekend geworden van alle voorspellingen die hij opschreef (naar aanleiding van visioenen) in zijn Les Prophéties. Dit werk verscheen in 1555, een jaar voor zijn dood. Volgens zijn aanhangers voorspelde Nostradamus de wereldoorlogen, de komst van Hitler, het communisme, 11 september en vele andere zaken.

Zijn voorspellingen bestaan uit duizenden vierregelige verzen, ook wel kwatrijnen genoemd. Ze hebben een cryptisch taalgebruik en zitten vol met anagrammen, symbolen en woorden uit verschillende talen, als Engels, Latijn en Grieks. Zoals wel vaker met voorspellingen, zijn ze op meerdere manieren te interpreteren en meestal pas achteraf.

Een voorbeeld:

In het jaar 1999, de maand sept (zevende / september).
Uit de hemel zal een grote koning van verschrikking komen:
Tot leven wekkend de grote Koning van Angolmois,
Ervoor erna regeert Mars door geluk.’

Met dit kwatrijn zou de terroristische aanval op de Twin Towers voorspeld zijn. Het jaartal lijkt niet te kloppen, maar 1999 zou een anagram kunnen zijn voor 9-11. Wie die koning Angolmois is, weet niemand.

Veel teksten van Nostradamus zijn bedreigend. Hij heeft het einde van de wereld op meerdere manieren in zijn verzen voorspeld, maar noemt daarbij geen specifiek jaartal en zeker geen 2012. Hij voorspelde wel een vuurrode lucht in Centurie 2, Kwatrijn 46:

‘Na grote misère voor de mensheid volgt een nog grotere beproeving
De grote cyclus van de eeuwen wordt vernieuwd
Het regent bloed, melk, hongersnood, oorlog en ziekte
In de lucht zal een vuur te zien zijn, die een staart met vonken meesleept.’

Er wordt gedacht dat het gaat om een brandende zon als gevolg van het broeikaseffect. Maar die vuurbal in de lucht met vonken kan natuurlijk ook een meteoriet of een zonnestorm zijn…

Het History Channel heeft een zeer boeiende documentaire gemaakt over Nostradamus en zijn voorspellingen en de relatie met het einde van de wereld. In het Engels: