Hopi indianen

De Hopi indianen hebben meerdere profetieën die het einde van de wereld voorspellen. Deze profetieën zijn nauw verbonden met de schepping van de negen werelden waarin de Hopi geloven: de drie vorige werelden waarin ze (we) geleefd hebben, de huidige vierde wereld, de drie toekomstige werelden die de mensheid nog moet meemaken en de laatste wereld, die van de Schepper. Volgens de vertellingen werden de eerste drie werelden verwoest als straf voor het menselijk wangedrag. De eerste wereld door vuur, de tweede werd met ijs bedekt na het kantelen van de as van de aardbol (draaiing van de polen zoals ook de oude Egyptenaren voorspelden?) en de derde wereld door een wereldwijde vloed. De overlevers sloten een overeenkomst met de Schepper en Hij maakte een aantal heilige stenen tabletten, waarin Hij zijn leringen, profetieën en waarschuwingen blies Het lot van de wereld waarop we nu leven, hangt volgens de Hopi af van het gedrag van zijn bewoners en de naleving van de overeenkomst met de Schepper. 

De Hopi hebben meerdere profetieën die naar het einde van de wereld wijzen. De onderstaande twee spreken voor zich:

Als de tijd komt van late lentes en vroege vorst, dan zal dat het teken zijn van de terugkeer van een ijstijd.’ 

Er zijn twee waterslangen, een bij iedere pool, die allebei een krijger op hun rug dragen. Deze krijgers zorgen ervoor dat de natuur ons waarschuwt door middel van rampen als onze tijd opraakt, als we ons gedrag moeten veranderen. Als wij dat weigeren, dan laten de krijgers de waterslangen los. De waterslangen zullen uit het water rijzen en alles vernietigen.’ 

Er zijn negen tekenen die erop wijzen dat het einde van deze vierde wereld nabij is. De eerste acht tekenen (van het komen van de blanke man tot het doorkruisen van het land met spoorwegen, snelwegen en telefoonnetwerken) zijn volgens de Hopi al in vervulling gegaan. Het negende teken luidt als volgt: ‘Wanneer de Saquasohuh (blauwe ster) Kachina (Niburu) op het plein danst en zijn masker aftrekt, is het moment van de grote beproeving aangebroken.’ Dan zal de vijfde wereld voor tevoorschijn komen en zal deze wereld eindigen. Dat zal de Dag van de Loutering zijn. Mensen met een zuiver hart mogelijk door naar de volgende wereld. Alle anderen zullen sterven. 

Wie of wat is die blauwe ster? Er zijn mensen die zeggen dat het de ster Sirius is. Ook wordt de komeet Hale-Bopp genoemd die in het voorjaar van 1997 bijzonder helder was en met het blote oog te zien was. In maart gaf de verschijning van deze komeet aanleiding tot massale zelfmoord bij de delen van de Heaven’s Gate sekte.
Anderen opteren ervoor dat de blauwe ster de komeet Holmes is.

Deze ‘barstte’ in 2007 uit waardoor zijn helderheid enorm toenam (hij werd 500.000 keer helderder in een aantal uur). De diameter van de blauwe halo rondom de komeet was op dat moment groter dan de diameter van de zon. Een van de kwatrijnen van Nostradamus lijkt ook naar deze gebeurtenis te refereren: 

De grote ster zal gedurende zeven dagen branden,
Door de wolk zullen twee zonnen verschijnen;
De grote hond zal de hele nacht huilen
Als de hogepriester het land zal veranderen.’ 

Na het verschijnen van de blauwe ster zal volgens de voorspellingen: het land op zijn grondvesten trillen (aardbevingen), de blanken met elkaar vechten (oorlog), het land zal roken (vulkaanuitbarstingen) en in brand staan. En dan komt de Schepper om er een einde aan te maken.
Het lijkt erop dat het begin van dat einde inderdaad inwerking is gezet. 

Maar waarom nu in 2012? Daar komt een tweede voorspelling om de hoek kijken, eentje gedaan op 4 juli 1912 door Big Eagle, het hoofd van de Eagle-clan. Deze wijze man sprak tot het blanke opperhoofd in Washington:

Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten,
zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden,
legers mieren verdwaasd rondtrekken,
trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek,
bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen,
als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven,
weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de Aarde zijn aangebroken.
Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de Aarde en alle levende wezens lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving.
De Aarde is onze Moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven,
zal ze binnen 100 jaar haar kracht tonen.
Dan zullen de Aarde en de zee gaan beven,
de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan,
zal de droogte uw oogst doen mislukken
en zullen oorlogen over heel de wereld razen.
Water zal uw land binnenstromen
en hete, roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen.

Als u deze verschijnselen ziet, weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is.’ 

Precies 100 jaar geleden voorspelde dit opperhoofd dat Moeder Aarde binnen 100 jaar haar kracht zou tonen. We hoeven maar naar het nieuws te kijken over alle natuurrampen om te zien dat die voorspelling uitgekomen is.