Fragment

Een heel klein fragment uit Zonnestorm:

‘Wat willen jullie van mij?’ De vraag floepte eruit voor ze hem kon tegenhouden. Het was niet slim om de ontvoerders uit te dagen.
De mannen keken kort naar elkaar. De blonde zei: ‘Jou zal niets overkomen. We hebben je nodig om je vader te overtuigen.’
‘Wat willen jullie van mijn vader?’
‘Dat zijn zaken tussen hem en ons. Als hij onze eisen inwilligt, keer jij veilig terug naar huis.’
Geloof je het zelf? dacht Floor. ‘En wat zijn die eisen dan? Wat gebeurt er als mijn vader ze niet inwilligt?’
Weer keken de mannen naar elkaar. Een blik van verstandhouding waar Floor kramp van in haar maag kreeg. Misschien kon ze beter haar mond houden.