Navigation Menu+

De Lombard

Posted on aug 8, 2013 by in Diverse info |

lommerd

De Lombard of lommerd is een bank waar je goederen voor geld kunt ruilen. Het wordt ook wel een pand(jes)huis genoemd. Dat soort banken bestonden al in de middeleeuwen en waren een belangrijke kredietinstelling. Mensen konden juwelen, zilverwerk, boeken, kunstvoorwerpen of alles wat maar van waarde was ruilen tegen geld. De waarde van het goed werd door de medewerkers getaxeerd en op een pandbriefje of lommerdbriefje opgeschreven. Dat bedrag kon men lenen, met de goederen als onderpand. Na een vooraf afgesproken tijd (de staantijd) moest het geld worden terugbetaald, met rente natuurlijk. Dan konden de goederen teruggekregen worden. Zoniet, dan vervielen de goederen aan de Lombard. Ook nu werkt dat nog zo en dankzij een aantal Amerikaanse series en de economische crisis is de Lombard op dit moment populairder dan ooit.

Stadsbank van Lening

De Stadsbank van Lening is opgericht in 1614. De Amsterdamse bank was een gemeentelijke instelling en werkte zonder winstoogmerk. De oudste vestiging stond op de Oudzijds Voorburgwal en in 1664 werd het naastgelegen pand aangekocht en bij de bank betrokken. Naar zeggen is Vondel daar een aantal jaren suppoost geweest.
Op de gevelsteen (die nu nog te bezichtigen is) staat een tekst die in 1740 geschreven is door Balthazar Huydecoper. Die tekst spreekt voor zich:

Hebt gy noch geld, noch goed: gaa deze deur voorby. Hebt gy ‘t laatste, en mist gy ‘t eerste, kom by my. Geef pand, ik geef u geld. waarom zoude ik u borgen? Of is ‘t u niet genoeg dat gy van ‘t mynen teert? Maart eyst gey u pand terug, zo dient ge in tyds te zorgen, Dat my myn hoofdsom, met de rente wederkeert. Zo help ik u en my, en toon, aan de onderzoekers Van myn geheymen, ‘t graf des eervergeeten woekers.

De gevelsteen van de Lombard

De gevelsteen van de Lombard

Deze bank zou in februari 1813 een van de doelen zijn geweest tijdens de samenzwering tegen de Fransen.