Navigation Menu+

Generaal Molitor

Generaal Molitor

Generaal Molitor

Gabriel Jean Joseph Molitor werd in 1770 in Frankrijk geboren. Op zijn 19e nam hij dienst in het Franse leger. Op zijn 23e kreeg hij al het bevel over een eigen brigade. In 1795 werd hij ernstig gewond in de slag om Mainz, maar hij overleefde en vervolgde zijn militaire carrière. In1800 was hij commandant in het Rijnleger en leverde een bijdrage aan de overwinningen bij Stockach en Möskirch. Vervolgens werd hij met een klein Leger naar Tirol gezonden, waar hij Bregenz en Feldkirch veroverde en op 31-jarige leeftijd tot generaal werd benoemd. Hij werd door Napoleon heel Europa doorgestuurd, hij vocht in Italië, Duitsland en Oostenrijk, en bewees zichzelf keer op keer. In 1808 kreeg hij ook nog de titel van Graaf. Van 1811-1813 was hij in Nederland gestationeerd, in Amsterdam. 

De vrees van Amsterdam

Vanuit Amsterdam behield generaal Molitor de militaire controle van de stad en het omliggende gebied. Toen er bijvoorbeeld vanwege de Garde d’Honneur een opstand uitbrak in Zaandam, trok Molitor daarheen met 1300 man en twee kanonneerboten. Hij sloeg de opstand snel en vakkundig neer en zes oproerkraaiers moesten hun daad van verzet met de dood bekopen. Daardoor sloeg de opstand ook niet over naar Amsterdam.
Generaal Molitor was de vrees van iedere Amsterdammer. Hij had de reputatie ongenadig te zijn en de Amsterdammers lieten zich alleen al door zijn aanwezigheid kleineren. Zolang de generaal in de buurt was, durfde niemand te denken aan verzet.
Zelfs toen Molitor op 14 november 1813 het militaire hoofdkwartier verplaatste van Amsterdam naar Utrecht (omdat de Kozakken aan de landsgrenzen stonden en hij vanuit daar strategisch gezien beter kon reageren) bleef Amsterdam vrezen voor zijn wraak. Molitor was nog steeds dichtbij en kon ieder moment terugkomen. De Amsterdammers bleven hem lang als de bevoegde macht zien en de angst voor hem hield hen tegen om niet zelf het bestuur op zich te nemen, zoals in Den Haag was gebeurd. Pas toen de generaal met zijn troepen het land verliet, voelden de Amsterdammers zich vrij. 

Ook na de terugtocht uit Holland vocht generaal Molitor nog ter verdediging van het Franse rijk. Hij overleefde Napoleons oorlogen en stierf in Parijs in 1849. In de stad Nancy staat een standbeeld van hem en in Parijs en Brussel zijn er straten naar hem vernoemd: de rue Général Molitor.

Straat in Brussel vernoemd naar generaal Molitor

Straat in Brussel vernoemd naar generaal Molitor